Wat is zo’n korte keten nou precies? Wordt de boer daar beter van?

Een korte voedselketen is een keten waarbij er maximaal één tussenhandelaar zit tussen boer of consument. Rechtstreex, Willem & Drees, coöperatie Het Groene Hart zijn voorbeelden van tussenschakels in Zuid-Holland.
Maar minstens zo belangrijk is de transparantie: weet jij als klant waar je voedsel precies vandaan komt en hoe het is gemaakt? Krijgt de boer een eerlijke prijs? Om een voorbeeld te geven: bij Rechtstreex gaat altijd zo’n 56% van elke euro die je besteedt naar de boer. Bij een gemiddelde supermarkt is dat soms maar een paar procent. Ook de – vaak onnodige – handelingen als vervoeren, wassen en verpakken zorgen voor een lagere prijs voor de boer.