Waarom is het belangrijk rechtstreeks bij boeren te kopen? Is het beter?

Als je rechtstreeks, of met maximaal één tussenhandelaar, koopt bij een boer dan krijgt de boer een eerlijke prijs. Dan is het voor hem of haar weer makkelijker om te investeren in natuur, duurzaamheid, dierenwelzijn en de bodem. Die directe relatie tussen klant en boer is belangrijk, omdat jij als klant invloed kan hebben op de manier waarop er geproduceerd wordt. Ook als de boer nog niet op alle fronten een duurzaam bedrijf heeft, helpt het om wel klant bij hem/haar te worden. Voor jou is het voordeel dat je weet bij wie je koopt en verse seizoensproducten in huis krijgt. Als je klant wordt, investeer je in de lokale economie, neem je verantwoordelijkheid voor een ander voedselsysteem en kun je invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Zo is de voedselketen weer in handen van de boer en de consument.