Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) doet haar uiterste best om de informatie over De Kortste Weg nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van proefpakken, de bestelprocedure en de afhandeling hiervan. Zie daarvoor ook onze Leveringsvoorwaarden.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat je verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als je ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen via info@dekortsteweg.nl.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die De Kortste Weg ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door De Kortste Weg gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

De NMZH behoudt zich het recht voor de informatie op deze website te herzien zonder aankondiging. In geen enkel geval is de NMZH aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.